Poslovni račun
Poslovni račun je bankovni račun namenjen specijalno za poslovnu upotrebu.

Namena poslovnih računa je da pomognu vlasnicima preduzeća, bilo da se radi o preduzetniku, nezavisnom preduzimaču ili društvu sa ograničenom odgovornošću u upravljanju svojim poslovnim transakcijama i gotovinom.
Finansijer.rs je procenio mogućnosti za otvaranje tekućih računa kod najvećih banaka u Srbiji i sastavio listu najboljih ponuda. Ovde ćete pronaći detaljne informacije o svakom od njih kako biste odabrali tekući račun koji vam najviše odgovara.
Paket Sinhro (za preduzetnike)
Vođenje dinarski računa - 100 RSD mesečno

Biznis e-bank elektronsko bankarstvo - 350 RSD mesečno

Izdavanje kartica DinaCard
poslovna ili Mastercard Debit ili Visa Platinum bez naknade
Paket račun Pro Standard (preduzetnici)
Vođenje dinarski računa - 649 RSD mesečno

m-bank (M biznes) & e-bank (GVS Interno rešenje) bez naknade

Izdavanje kartica DinaCard poslovna ili Mastercard Business bez naknade
Tekući Račun (pravna lica i preduzetnici)
Vođenje dinarski računa - 295-595 RSD mesečno zavisi od količine promena

BizMobi aplikacija – 200 RSD mesečno

Vođenje bevizni računa - bez naknade

Izdavanje kartica DinaCard
poslovna ili Visa Business Debit bez naknade
Preduzetnik Paket
Vođenje dinarski računa - 500 RSD mesečno

RaiffeisenOnline - 45€ godišnje (po izdatom elektronskom sertifikatu)

Priključenje Halcom e-bank – 60€ godišnje

Izdavanje kartica DinaCard poslovna ili Mastercard Business Debit bez naknade
Tekući dinarski za preduzetnike
Vođenje dinarski računa - 200 RSD mesečno

e-bank - 300 RSD mesečno m-bank: priključenje Halcom e-bank - bez naknade

Izdavanje kartica DinaCard poslovna bez naknade
Standard tekući račun
Vođenje dinarski računa - 595 RSD mesečno

Halcom ili NLB eBizKlik aplikacije - bez naknade za mesečno održavanje

Izdavanje kartica Dina Card poslovna ili Mastercard business bez naknade
Posedovanje poslovnog računa nije obavezno za preduzetnike, ali mnoge banke nisu spremne da obavljaju redovne poslovne transakcije preko privatnog tekućeg računa. Sa ove tačke gledišta, otvaranje poslovnog računa je neophodno.

Poslovni račun nudi mnoge prednosti za upravljanje vašim poslovnim finansijama u odnosu na lični tekući račun. Na primer, poslovni račun može olakšati praćenje tokova gotovine odvajanjem vaših ličnih finansija od vašeg poslovanja, čime ćete uštedeti vreme prilikom podnošenja poreske prijave.

Neke prednosti posedovanja poslovnog tekućeg računa:


Optimizacija knjigovodstva. Zaseban poslovni račun omogućava vam da bolje kontrolišete svoje tokove gotovine, pratite prodaju, troškove i obradu plaćanja.

Poresko izveštavanje. Nećete morati da analizirate svoje izvode po bankovnim računima, odvajajući poslovne prihode i rashode (i odgovarajuće poreske olakšice) od ličnih prihoda i rashoda. Pored toga, imaćete pri ruci dokumenta o svim vašim poslovnim transakcijama u slučaju provere koju vrši poreska uprava.

Obezbeđivanje legalnog poslovnog prisustva. Mogućnost plaćanja dobavljačima i zaposlenima pomoću poslovnog računa pomaže u uspostavljanju vašeg prisustva kao preduzeća koje vrši legalno poslovanje, poboljšavajući vaš ugled i, u nekim slučajevima, olakšavajući podnošenje zahteva za kredit za mala preduzeća.