Kreditna kartica
Kreditna kartica može biti zgodan alat u svakodnevnom životu, ali postoji mnogo faktora koje treba uzimati u obzir prilikom njenog izbora. Sa upotrebom kreditnih kartica skopčani su ne samo troškovi usluge, već i eventualni bonusi: od dodatne zaštite kod kupovine do programa kešbeka (povraćaja novca) i drugih vrsta nagrađivanja za svakodnevno korišćenje.
Šta je kreditna kartica?
Kreditna kartica je sredstvo plaćanja kod kojeg banka avansira vašu uplatu, pa vam je naknadno naplaćuje. Svako skidanje sredstava s vašeg računa dešava se na kraju meseca, što stvara dug po kreditnoj kartici. U nekim slučajevima banka će zaračunati kamatu na ovaj dug, a mesečni troškovi su obično ograničeni određenim limitom.


Finansijer.rs je procenio mogućnosti za otvaranje kreditne kartice kod najvećih banaka u Srbiji i sastavio listu najboljih ponuda. U nastavku ćete pronaći detaljne informacije o svakom od njih kako biste odabrali kreditna kartica koji vam najviše odgovara.
Visa Gold Revolving
Mesečna članarina osn. kartica 230 RSD, dodatna – bez naknade

Mesečnu članarinu za korišćenje kreditne kartice banka počinje da naplaćuje po isteku roka od 3 meseca od aktivacije kartice.

Visina godišnje nominalne kamatne stope: 29,40%

EKS: 38.67%
Flexia Mastercard
Mesečna članarina osn. kartica 100 RSD, dodatna – 100 RSD

Odloženo plaćanje bez kamate, uz grejs period do 45 dana

Visina godišnje nominalne kamatne stope: 22%

EKS: 26.61%
Mastercard Standard
Mesečna članarina osn. kartica 250 RSD i besplatna uz Intesa Hit i Intesa Hit Plus paket računa

Plaćajte odloženo do 40 dana bez kamate

Visina godišnje nominalne kamatne stope:
18.43%

EKS: 18.50%
Visa Gold Olympic
Mesečna članarina osn. kartica 250 RSD, dodatna – bez naknade

Plaćanje na rate bez kamate i naknade kod partnera banke

Visina godišnje nominalne kamatne stope: 27%

EKS: 36.61%
Visa Revolving
Mesečna članarina osn. kartica 200 RSD, dodatna – 100 RSD (*ako nije u okviru paketa)

Plaćanje na rate bez kamate i naknade kod partnera banke
MasterCard Standard
Mesečna članarina osn. kartica 75 RSD, dodatna – 50. Naplaćuje se i izdavanje kartice jednokratno i to za osnovnu 600 RSD, a za dodatnu 400 RSD.

Visina godišnje nominalne kamatne stope:
22.80%

EKS:
26,12% do 36,76%
Razlika između kreditne i debitne kartice
Ako plaćate kreditnom karticom, novac se ne skida s vašeg računa odmah, jer vam banka avansira iznos koji je umesto vas platila. Kada koristite običnu debitnu karticu, plaćanje se odmah skida s vašeg bankovnog računa. Plaćanje običnom debitnom karticom moguće je samo ako imate dovoljno sredstava na bankovnom računu. Kada koristite kreditnu karticu, svi troškovi će vam biti naplaćeni po isteku perioda od mesec dana.
Kako kreditna kartica funkcioniše?
Plaćanje kreditnom karticom oblik je pozajmljivanja novca, tako da se princip skidanja sredstava razlikuje od standardne debitne kartice.

1) Na primer, avio kartu plaćate onlajn koristeći kreditnu karticu.
2) Banka avansira ovaj iznos da bi prodavac primio uplatu.
3) Trošak avio karte biće prebačen na kreditnu karticu i zadužen od limita.
4) Na kraju meseca banka vam šalje fakturu sa svim troškovima po kreditnoj kartici.
5) Neizmireni ostatak mora se izmiriti jednokratno u roku koji je dogovoren s bankom, što se može uraditi ručno ili se mogu podesiti automatski nalozi.
Koje dodatne pogodnosti ima kreditna kartica?
Pored odloženog plaćanja, kreditna kartica nudi niz drugih pogodnosti, kao što je osiguranje kupovine. Ovo osiguranje pokriva sve kupovine izvršene kreditnom karticom od krađe, oštećenja ili gubitka. Takođe, mnoge banke nude dodatne bonuse, poput pristupa aerodromskim VIP-salonima ili učešće u programu povraćaja novca – obračunavanje bonusa (obično u obliku novca) za plaćanje određenih proizvoda i usluga.
Gde još kreditna kartica može biti korisna?
Mnogi pružaoci usluga primaju samo kreditne kartice da bi rezervisali depozit za svoje usluge, ali je kreditnu karticu takođe zgodno koristiti za plaćanje strane robe ili za osiguravanje velikih kupovina:

  • Iznajmljivanje vozila
  • Rezervisanje hotela
  • Kupovina u stranoj valuti u stranim internet prodavnicama
  • Velike potrošnje uz osiguranje kupovine
Koliko košta servisiranje kreditne kartice?
Svakog meseca ili svake godine banka skida određeni iznos za servisiranje kreditne kartice – fiksnu proviziju. Pri tome, pored redovnog iznosa, banka može naplaćivati naknadu za korišćenje dodatnih funkcija. Tako da servisiranje kreditnih kartica može obuhvatati:

  • Godišnju ili mesečnu naknadu
  • Naknadu za podizanje gotovine (podizanje gotovine pomoću standardne bankovne kartice uvek je jeftinije)
  • Provizija za plaćanje i podizanje novca u stranoj valuti (provizija za menjačke poslove)
  • Provizija za transfere (na primer, prenos novca fizičkom licu)
  • Kamate za kašnjenje sa otplatom pozajmljenih sredstava
Šta je kamata po kreditnoj kartici?
Otplata kreditnog duga u roku koji je banka utvrdila, po pravilu, ne podrazumeva plaćanje kamate za korišćenje kreditnih sredstava. Međutim, svaka kreditna kartica ima kamatnu stopu koja se koristi za obračun naknada za kašnjenje. Kamate po kreditnoj kartici relativno su visoke, što može rezultirati značajnim troškovima ukoliko ne izmirujete dug na vreme.

Banka vas može kazniti ukoliko dug po kreditnoj kartici nije plaćen u utvrđenom roku. Obično ova kazna predstavlja dodatnu kamatu na preostala neizmirena sredstva. Po pravilu, ako se kazna ne plati, kreditna kartica će biti blokirana.
Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora kreditne kartice?
Troškovi korišćenja nisu jedina stvar koja je bitna pri izboru kreditne kartice. Ostali uslovi nisu ništa manje važni. Na primer, osiguranje kupovine, limit potrošnje i dodatne pogodnosti. Imajte na umu sledeće momente:

1) Koji je limit potrošnje?
2) Kolika je provizija za kreditnu karticu?
3) Koja kamatna stopa se primenjuje u slučaju kašnjenja sa plaćanjem?
4) Da li postoje uslovi u pogledu visine primanja da biste podneli zahtev za kreditnu karticu?
5) Ima li dodatnih troškova prilikom plaćanja u inostranstvu?
6) Koje dodatne funkcije, kao što su popusti i povraćaj novca , nudi kreditna kartica?
7) U kom roku je potrebno izmiriti dug po kreditnoj kartici?
8) Koji su dodatni troškovi, na primer, za podizanje gotovine?
9) Koji je iznos osiguranja za kupovinu predviđen kreditnom karticom?