Šta je štedni račun?
Štedni račun je vrsta bankovnog računa predviđenog za deponovanje sredstava na određeni period i sticanje dobiti po isteku perioda deponovanja.

Finansijer.rs je procenio mogućnosti za otvaranje štednih računa kod najvećih banaka u Srbiji i sastavio listu najboljih ponuda. U nastavku ćete pronaći detaljne informacije o svakom od njih kako biste odabrali štedni račun koji vam najviše odgovara.
12-mesečni depozit za štednju u RSD
Od 10.000
Iznos depozita
EKS
4,75%
Depoziti na 1, 3, 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
15-mesečni depozit za štednju u EUR
Od 10.000
Iznos depozita
EKS
2,55% (NKS 3,00%)
Depozit za štednju od 26 meseci takođe dostupan sa EKS do 2,98%
12-mesečni depozit za štednju u RSD
Od 2.000
Iznos depozita
EKS
4,50%
Depoziti na 1, 3, 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u EUR
Od 50
Iznos depozita
EKS
2,50% (NKS 3,10%)
Depoziti na 1, 3, 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u RSD
Od 10.000
Iznos depozita
EKS
4,50%
Depoziti na 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u EUR
Od 1.000
Iznos depozita
EKS
2,125% (NKS 2,50%)
Depoziti na 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u RSD
Od 100.000 do 5.999.999
Iznos depozita
EKS
4,50%
Depoziti na 6, 24 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u EUR
1.000 – 24.999
Iznos depozita
EKS
1,96% (NKS 2,30%)
Depoziti na 24 i 36 meseci takođe su dostupni
Od 6.000.000
Personalizovana ponuda
25.000 – 49.999
2,12% (NKS 2,50%)
Od 50.000
Personalizovana ponuda
12-mesečni depozit za štednju u RSD
500.000
Iznos depozita
EKS
3,50%
Depozit za štednju od 6 meseci takođe dostupan sa EKS do 4,50%
12-mesečni depozit za štednju u EUR
10.000
Iznos depozita
EKS
1,70% (NKS 2,00%)
Depozit za štednju od 6 meseci takođe dostupan sa EKS do 1,91%
2.000.000
4,50%
30.000
1,91% (NKS 2,00%)
60.000
2,13% (NKS 2,00%)
6.000.000
5,00%
12-mesečni depozit za štednju u RSD
Preko 500.000
Iznos depozita
EKS
4,10%
Depoziti na 25 i 36 meseci takođe su dostupni
12-mesečni depozit za štednju u EUR
5.000 – 50.000
Iznos depozita
EKS
2,12% (NKS 2,50%)
Depoziti na 6, 25 i 36 meseci takođe su dostupni
Preko 50.000
2,30% (NKS 2,70%)
Tax on interest income for funds deposited in foreign currency, at the time of conclusion of the contract, amounts to 15% and is determined by the Law on Personal Income Tax. No tax is paid on dinar funds based on savings and other deposits (term or demand).
Kako funkcioniše štedni račun?
Novac na ovom računu namenjen je čuvanju za budućnost i deponovan je u banci na određeno vreme. Banka može investirati sredstva klijenata, a zauzvrat vlasnik računa dobija kamatu obračunatu na godišnjem nivou.

Za razliku od tekućeg računa, sredstva položena na štedni račun nisu namenjena za svakodnevnu upotrebu. Obično imate ograničen pristup sredstvima koja stavljate na svoj štedni račun, i pre korišćenja ovog novca za plaćanje, prvo ga morate prebaciti na svoj tekući račun.

Ulog može biti ograničen u pogledu minimalnog ili maksimalnog iznosa. Pored toga, većina banaka vam ne dozvoljava da privremeno polažete dodatni novac. Dakle, novac se ulaže jednokratno i dobija se fiksna kamatna stopa do kraja roka.
Koje vrste štednih računa postoje?
Izrazi „štedni depozit“ i „oročeni depozit“ često koriste kao sinonimi. U praksi, oročeni depozit je račun sa maksimalnim rokom do jedne godine, a štedni depozit ima duži rok: Godinu dana i duže.

U obe forme novac se deponuje na određeni period i banka na njega plaća fiksnu kamatu. Po pravilu, što je duži rok, veća je kamata. Oročeni depozit je pogodan za deponovanje određenog iznosa na kratak vremenski period. Na primer, novac koji će biti potreban za šest meseci ili godinu dana. Štedni depozit služi za obezbeđenje novčanih sredstava na duži period.

Dakle, termini štedni depozit i oročeni depozit koriste se proizvoljno.
Da li je moguće podići novac pre isteka perioda na koji je oročen?
Neke banke vam dozvoljavaju da podignete iznos depozita pre isteka perioda oročenja uz kaznu na pripisane kamate - to jest, samo osnovni iznos depozita. Istovremeno, neke banke i onlajn platforme nude uslugu depozita bez roka (otvorenog) sa dnevnim ili mesečnim pripisivanjem sredstava, što vam omogućava da bez ograničenja povlačite novac sa pripisanom kamatom.
Kako odabrati štedni račun
Pošto je glavna svrha štednog računa da zaštiti i uveća vaš štedni ulog, najvažniji faktor pri izboru ovog proizvoda treba da bude kamatna stopa.

Međutim, postoje i drugi faktori koje treba uzeti u obzir, uključujući:

  • Zahtevi u pogledu minimalnog stanja na računu
  • Mogućnost prevremenog povlačenja sredstava
  • Dostupnost automatskog produženja oročenja
  • Učestalost isplata kamata
  • Valuta depozita: imajte na umu da po zakonu depoziti u stranoj valuti podležu oporezivanju (kamate obračunate na depozit u stranoj valuti podležu plaćanju poreza od 15%).
Koliko je bezbedno držati novac na štednom računu?
Novac položen na štedni račun u licenciranoj banci zaštićen je državnim sistemom osiguranja depozita. To obezbeđuje garanciju da će svakom deponentu biti obeštećen iznos do 50.000 evra koji se nalazi na štednom depozitu, tekućem računu ili drugim računima, bez obzira na broj pojedinačnih računa deponenata otvorenih kod određene banke.